Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Sarajevo, 28.12.2020.

Treću godinu za redom, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, pozvao je organizacije civilnog društva (OCD) na konsultativni sastanak koji je, u virtualnom okruženju, održan u ponedjeljak, 28.12.2020. godine. 

Ovaj sastanak za cilj ima upoznavanje OCD sa načinom kreiranja godišnjeg programa revizije učinka, kao i identificiranje društveno značajnih problema za koje OCD smatraju da bi mogle biti predmetom revizije učinka, uz istovremeno uvažavanje mandata i nadležnosti samog Ureda. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici iz tri organizacije civilnog društva, Transparency International, Centri civilnih inicijativa i Centar za sigurnosne studije, od deset organizacija kojima je poziv upućen. U ime Ureda za reviziju, sastanku su prisustvovali generalni revizor, Hrvoje Tvrtković, zamjenik generalnog revizora, Jasmin Pilica, te rukovodioci odjela revizije učinka, Danijel Čolo i Radivoje Jeremić. 

Predstavnici Ureda prisutnima su prezentirali teme revizije učinka koje će biti obrađene kroz program revizije učinka za 2021. godinu koji obuhvata i temu koju je upravo organizacija civilnog društva dostavila kroz prošlogodišnje konsultacije, te su ih pozvali da svojim profesionalnim inputima doprinesu određivanju fokusa zadanih tema revizija. S tim u vezi su predloženi direktni kontakti između osoblja Ureda i osoblja OCD-a, a radi međusobne razmjene informacija. 

Organizacije civilnog društva pozvane su da dostave prijedloge za potencijalne buduće teme revizije učinka, uz uvažavanje okvira nadležnosti Ureda za reviziju.

S obzirom da Ured za reviziju ove godine bilježi 20 godina rada, ovaj je sastanak iskorišten i kako bi se prisutnim predstavnicima OCD prezentirale ključne tačke razvoja kroz dvadesetogodišnji historiju rada Ureda za reviziju.

Na vrh